<html xml:lang="pl"> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered)"> <title>Aktualno[ci</title> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:#4070A0; text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline;} p {margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman";} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.0pt; font-family:Tahoma;} p.msonospacing, li.msonospacing, div.msonospacing {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman";} p.msochpdefault, li.msochpdefault, div.msochpdefault {margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} p.arial, li.arial, div.arial {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman";} span.tekstdymkaznak {font-family:Tahoma;} span.tekstdymkaznak0 {font-family:Tahoma;} span.tekstdymkaznak00 {font-family:Tahoma;} span.tekstdymkaznak000 {font-family:Tahoma;} span.tekstdymkaznak0000 {font-family:Tahoma;} span.tekstdymkaznak00000 {font-family:Tahoma;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> </head> <body lang=PL link="#4070A0" vlink=purple onload="parent.alertsize(document.body.scrollHeight);"> <div class=Section1> <center> <h3><center><b>W dniu Wniebowzicia Naj[witszej Maryi Panny 15.08.2018 pBywalnia bdzie czynna od 7.00 do 22.00.</b></center></h3> <br /> <hr> <p><img src="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/wakacje.png" width="495px" /></p></center> <br /> <hr><br /> <center><h3>PAYWALNIA BDZIE NIECZYNNA OD 25.06.2018 DO 06.07.2018 Z powodu PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ.</h3></center> <br /> <hr /> <br /> <center><h3>ZAPISY NA KURSY NAUKI PAYWANIA NA NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019 ZACZYNAJ SI 09.07.2018.</h3></center> <br /> <hr> <br /> <center><h3>Specjalna oferta rabatowa na Wakacje 2018r.</h3> <a target="_blank" href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/specjalna_oferta.pdf">Kliknij, aby wy[wietli</a> <hr> <br /> <br /> <center><h3>Oferta PBywalni Atlantis na Wakacje 2018 roku.</h3> - <a target="_blank" href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/wakacje.pdf">Kliknij, aby wy[wietli</a> <hr> <br /> <center><h3>PAYWACKIE MISTRZOSTWA SZKA PODSTAWOWYCH. </h3><br /> Zawody odbd si w dniu 6 czerwca 2018 r na terenie<br /> PBywalni Miejskiej Atlantis os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu.<br /> Rozpoczcie zawodw zaplanowano na godzin 8.00.<br /> ZakoDczenie zawodw planuje si na godzin 9.30<br /> </center><br> <hr> <h3><center> W Bo|e CiaBo pracujemy od 7.00 do 22.00 </center></h3> <hr><br /> <center><p><img src="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/zawody.PNG" width="495px" /></p></center> <center>Zawody odbd si 26.05.2018 rozpoczcie godzina 9.00.<br /> Zapraszamy<br /> WICEJ INFORMACJI ORAZ Zapisy<br /> w kasie pBywalni.<center><br /> <center><h2>INFORMACJA DLA STARTUJCYCH</h2></center> <p> <center><b><h3>Drogi Rodzicu!</h3></b></center> 1. Sprawdz, czy i na ktrej li[cie startowej znajduje si Twoje Dziecko<br /> Je[li nie ma nazwiska na li[cie, udaj si do kasy w celu wyja[nienia nieprawidBowo[ci<br /> 2. Oddaj obuwie do szatni<br /> 3. Z numerkiem z szatni udaj si do kasy i odnotuj przybycie Dziecka<br /> 4. Odprowadz Dziecko do szatni, pom| mu w przebraniu si, je[li tego potrzebuje<br /> 5. Przygotuj Dziecku czepek, okularki, rcznik, ktre zabierze na hal<br /> 6. Przed pj[ciem do szatni/wyj[ciem na hal, podaj Dziecku wypeBnion kart startow<br /> Je[li nie macie karty, zgBo[cie brak w kasie, dostaniecie druk; druki posiada rwnie| sekretariat zawodw, ktry znajduje si przy wej[ciu do sauny<br /> 7. PozostaD na trybunach przez czas trwania wy[cigw i dekoracji<br /> W najmBodszej grupie (Kijanki i {abki) dopuszcza si mo|liwo[ towarzyszenia Rodzicw rwnie| na hali basenowej podczas trwania zawodw<br /> 8. Odbierz Dziecko po zakoDczeniu zawodw w danej grupie<br /> <center><b><h3>Drogi Zawodniku!</h3></b></center> 1. Przebrany w strj pBywacki, wez kart startow, ktr po wej[ciu na hal basenow oddasz do sekretariatu zawodw (stolik przy wej[ciu do sauny)<br /> 2. Skorzystaj z mo|liwo[ci rozgrzewki pod okiem ratownikw i instruktorw<br /> 3. SBuchaj uwa|nie komunikatw spikera, ktry ogBosi moment odprawy przed startem<br /> 4. Uwa|nie sBuchaj Sdziego, ktry przypomni Ci zasady startu<br /> 5. Daj z siebie wszystko podczas wy[cigu :)<br /> 6. Kibicuj innym zawodnikom<br /> 7. Po wszystkich wy[cigach w Twojej grupie poczekaj na ogBoszenie wynikw, dekoracj zwycizcw, wsplne zdjcie oraz drobny sBodki upominek<br /> 8. Baw si dobrze po zakoDczonym starcie. Przez caBy czas trwania zawodw na hali basenowej oraz w holu, czeka na Ciebie bd wspaniaBe atrakcje, gry, zabawy i konkursy z nagrodami.<br /> </h3></b></center>SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!</h3></b></center> <br />Do pobrania:</p><br /> <a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/formularz.doc">Formularz zgBoszeniowy</a><br /> <a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/formularzsztafety.doc">Formularz zgBoszeniowy sztafety</a><br /> <a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/kartastartowa.doc">Karta startowa</a><br /> <a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/kartastartowaszt.doc">Karta startowa sztafety</a><br /> <a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/regulamin.doc">Regulamin</a><br /> <hr /> <center><h2>UWAGA<br /><br /> <h3>INFORMUJEMY, I{ W DNIACH <br /> 1.05.2018-3.05.2018 <br /> ZAJCIA ZORGANIZOWANE ZOSTAJ ODWOAANE.</h3> </center><br /> <hr> <center><p><img src="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/plakat.PNG" width="495px" /></p></center> <center><h2>PROMOCJA TRWA OD 01.04.2018 DO 30.04.2018</h2> <p>(rabat dotyczy karnetw 10 i 15 zajciowych.)</p></center><br /> <hr /> <center><h2>W CZASIE ZWIT WIELKANOCNYCH PAYWALNIA BDZIE CZYNNA NASTPUJCO:</h2><br /><br /> <h3> <b>31.03.2018- 7.00-13.00</b><br /> <b>1.04.2018- NIECZYNNE</b><br /> <b>2.04.2018- 14.00-22.00</b><br /><br /> <h3> </center> <hr> <center><h2>UWAGA<br /><br /> Informujemy, i| od <b>31.03.2018 do 02.04.2018</b> zajcia zorganizowane zostaj <b>odwoBane</b>. </h2></center><br /> <hr> <center> <h1> UWAGA </h1> <p><b>W dniu 8 </b><i>(czwartek)</i><b> marca  po godzinie 19.30</b><br />  wszystkie niecki basenowe zostan zamknite.</b><br /> Powodem zamknicia jest konieczno[ usunicia awarii w wzle cieplnym.<br /> Jednocze[nie informujemy, |e <b>inne usBugi<b> <i>- siBownia, salka fitness, solarium - </i> <b>pozostan dostpne dla klientw.</b> <hr /></center> <p><img src="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/marzec.png" width="495px" /></p> <center><h2><b>AQUA MARATON</h2> </b><br /> <h3>14.03.2018 <br /> Godz. 20.30-22.00.<br /> Zapraszamy<br /> </h3></center> <hr /> <p><img src="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/walentynki.png" width="495px" /></p> <p>20 % rabatu na zakup oraz doBadowanie karnetu.<br /> PROMOCJA OBOWIZUJE tylko w dniu 14.02.2018</br></br> <hr /> <p><img src="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/koniec.PNG" width="495px" /></p><br /> <hr /> <p><img src="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/ferie.png" width="495px" /></p> <p>Na okres ferii zimowych PBywalnia Miejska Atlantis przygotowaBa wiele promocji i atrakcji:</br></br> W dniach 10 02.2018 25.02. 2018 </br> 1.Specjalne bilety dla dzieci, mBodzie|y i dorosBych.</br> * Od poniedziaBku do pitku w godzinach do 15.00 proponujemy specjalne usBug  <a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/zalcznik_nr1.pdf" target="_blank" title="otwiera dokument w nowym oknie">ZaBcznik nr 1 </a></br> 2. Darmowe zajcia z instruktorem pBywania</br> W godzinach 12.00  12.45 oraz 13.00-13.45 dla dzieci i mBodzie|y szkolnej proponujemy darmowe - zawarte w cenie biletu na basen- zajcia z elementami gier i zabaw w wodzie prowadzone przez instruktorw pBywalni Atlantis. </br> 3. Eksternistyczne kursy pBywania dla dorosBych oraz kursy nauki pBywania dla dzieci i mBodzie|y  <a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/files/zalacznik_nr2.pdf" target="_blank" title="otwiera dokument w nowym oknie">ZaBcznik nr 2 </a></br> 4. Wiele atrakcji w tym:</br> *Konkursy plastyczne i zabawy na basenie.</br> *Dla najmBodszych brodzik oraz basen rekreacyjny z dyszami masujcymi i wodospadem.</br> *Dla nieco starszych du|a zje|d|alnia ( 60 m), basen sportowy 25 metrw 6 torw.</br> 5. Du|o dobrej zabawy pod okiem do[wiadczonych instruktorw pBywania:</br> Zabawy w wodzie, gry, konkursy oraz zawody pBywackie.</br> </br> </br> <hr /> <br /> <table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse'> <tr style='height:188.55pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:188.55pt'> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt'><img width=170 height=170 src="images/bn_ctree.png" align=right hspace=12><span style='font-size:14.0pt; font-family:Tahoma;color:#00B050'>Plan pracy pBywalni w dni [witeczne: &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:45.8pt'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Tahoma'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#404040'>24 grudnia 2017 - czynne od 7.00 do 14.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#404040'>25 grudnia 2017 - </span><span style='font-family:Tahoma;color:#953735'>nieczynne</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#404040'>26 grudnia 2017 - czynne od 14.00 do 22.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#404040'>31 grudnia 2017 - czynne od 7.00 do 14.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Tahoma;color:#404040'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#404040'>1 stycznia 2018 - </span><span style='font-family:Tahoma;color:#953735'>nieczynne</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#404040'>6 stycznia 2018 - czynne od 7.00 do 22.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#404040'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;color:#404040'>24 i 31 grudnia ostatnie wej[cie na baseny - gotwka 12.45, karnet 13.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-size:8.0pt'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#1F497D'>Od 24 grudnia do 1 stycznia trwa [witeczna przerwa w zajciach.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-size:4.0pt'>&nbsp;</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:188.55pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:8.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>22.12.2017</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:246.2pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:246.2pt'> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt;text-indent:7.1pt'><img width=495 height=618 src="images/bn_nowyrok.jpg" alt="Noworoczne postanowienia" border=0><b><span style='font-size:8.0pt; font-family:Verdana;color:#4773FF'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt;text-indent:7.1pt'><b><span style='font-size:4.0pt;font-family:Arial;color:#4773FF'>&nbsp;</span></b><span style='font-size:4.0pt;font-family:Arial;color:#404040'>&nbsp;</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:246.2pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:8.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>22.12.2017</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:26.85pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:26.85pt'> <p class=MsoNormal style='margin-left:39.6pt'><b><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:39.6pt;line-height:150%'><b><span style='font-family:Arial;color:#3366FF;background:silver'>&nbsp;Informacja&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:39.6pt;line-height:150%'><span style='font-size:4.0pt;line-height:150%'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:21.6pt;text-indent:27.0pt' abp=11><b abp=12><span abp=13><span style='font-family:Arial;color:#5F5F5F'>Informujemy, |e punkty z kart lojalno[ciowych nale|y</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:21.6pt;text-indent:27.0pt'><b><span style='font-size:4.0pt;font-family:Arial;color:#5F5F5F'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:21.6pt;text-indent:27.0pt'><b><span style='font-family:Arial;color:#5F5F5F'>wykorzysta do 31.12.2017r.</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:21.6pt;text-indent:39.6pt'><span style='font-size:4.0pt'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:21.6pt;text-indent:39.6pt'><b><span style='font-size:4.0pt;font-family:Arial;color:#5F5F5F'>&nbsp;</span></span></b></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:26.85pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>09.11.2017</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:242.4pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:242.4pt'> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt'><span style='font-size:14.0pt; font-family:Tahoma;color:white;background:green'>&nbsp;Plan pracy PBywalni w dni [witeczne w 2018 roku </span><span style='font-size:14.0pt;font-family: Tahoma;color:white'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:45.8pt'><span style='font-size:8.0pt'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>01.01. - Nowy Rok - </span><span style='font-family:Tahoma;color:#A50021'>nieczynne</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>06.01. - Trzech Krli - czynne od 7.00 do 22.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>31.03. - Sobota Wielkanocna - czynne od 7.00 do 13.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>01.04. - Niedziela Wielkanocna - </span><span style='font-family:Tahoma;color:#A50021'>nieczynne</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>02.04. - PoniedziaBek Wielkanocny - czynne od 14.00 do 22.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>01.05. - Zwito Pracy - czynne od 7.00 do 22.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>03.05. - Zwito Konstytucji - czynne od 7.00 do 22.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>31.05. - Bo|e CiaBo - czynne od 7.00 do 22.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>15.08. - Zwito WNMP - </span><span style='font-family:Tahoma;color:#A50021'>nieczynne</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>01.11. - Wszystkich Zwitych - </span><span style='font-family:Tahoma;color:#A50021'>nieczynne</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>11.11. - Zwito NiepodlegBo[ci - czynne od 7.00 do 22.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>24.12. - Wigilia Bo|ego Narodzenia - czynne od 7.00 do 14.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>25.12. - Bo|e Narodzenie - </span><span style='font-family:Tahoma;color:#A50021'>nieczynne</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>26.12. - Bo|e Narodzenie drugi dzieD - czynne od 14.00 do 22.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-family:Tahoma;color:#333333'>31.12. - Sylwester - czynne od 7.00 do 14.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:31.65pt'><span style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#404040'>&nbsp;</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:242.4pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>02.11.2017</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:8.05pt'> <td width=860 colspan=2 valign=top style='width:515.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.05pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style='height:277.7pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:277.7pt'> <p class=MsoNormal style='margin-left:39.6pt'><b><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial'><img width=495 height=782 src="images/bn_sbw.jpg" alt="Ocena jako[ci wody przez Sanepid" border=0>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:39.6pt'><b><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial'>&nbsp;</span></b><span style='font-size:4.0pt;font-family: Arial;color:#404040'>&nbsp;</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:277.7pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>12.09.2017</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:8.05pt'> <td width=860 colspan=2 valign=top style='width:515.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.05pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style='height:44.85pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:44.85pt'> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><b><span style='font-size: 18.0pt;font-family:Arial;color:#0033CC'>ZAPISY NA NAUK PAYWANIA</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><b><span style='font-size: 8.0pt;font-family:Arial;color:black'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:14.0pt; font-family:Arial;color:#404040'>Zapisy na nauk pBywania na rok szkolny <b>2017/2018</b></span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial;color:#404040'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:14.0pt; font-family:Arial;color:#404040'>prowadzimy od dnia <b>16 sierpnia</b></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Arial;color:#5F5F5F'>.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial;color:#595959'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:14.0pt; font-family:Arial;color:#595959'>Zapisy odbywaj si od poniedziaBku do pitku </span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:14.0pt; font-family:Arial;color:#595959'>w godzinach 11.00 - 19.00 (ostatni zapis o 18.45).</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:6.0pt; font-family:Arial;color:#595959'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:44.25pt'><span style='font-size:11.0pt; font-family:Arial;color:#333333'>Tygodniowy rozkBad zaj jest dostpny w</span><span style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;color:#404040'> </span><span style='font-size:11.0pt'>&nbsp;</span><span style='font-size:11.0pt; font-family:Arial;color:#404040'><a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/atl_p14.html#nauki" target="_blank" title="otwiera stron w nowym oknie">harmonogramie nauk pBywania</a>.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:4.0pt'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:11.4pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:44.25pt;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial;color:#404040'>&nbsp;</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:44.85pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>08.09.2017</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:3.0pt'> <td width=860 colspan=2 valign=top style='width:515.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:3.0pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style='height:474.9pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:474.9pt'> <p class=MsoNormal style='text-indent:37.15pt'><b><span style='font-size: 4.0pt;font-family:Arial'><img border=0 width=495 height=648 src="images/bn_stud.jpg" alt="Promocyjne ceny dla sudentw - bilet za 9zB"></span></b><span style='font-family:Arial;color:#333333'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal align=center style='margin-left:3.6pt;text-align:center'><b><span style='font-family:Arial;color:#333333'>Promocja obowizuje od poniedziaBku do pitku</span></b></p> <p class=MsoNormal align=center style='margin-left:3.6pt;text-align:center'><b><span style='font-family:Arial;color:#333333'>w godz. 6.00 do 8.00 i 21.00 do 22.15</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt'><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial'>&nbsp;</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:474.9pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>10.02.2017</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:2.85pt'> <td width=860 colspan=2 valign=top style='width:515.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:2.85pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style='height:377.25pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:377.25pt'> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt;text-indent:7.1pt'><img border=0 width=495 height=590 src="images/bn_senior.jpg" alt="Atlantis Senior - Promocyjne ceny dla osb starszych"><b><span style='font-size:8.0pt;font-family:Verdana;color:#4773FF'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt;text-indent:7.1pt'><b><span style='font-size:4.0pt;font-family:Arial;color:#4773FF'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:44.25pt'><span style='font-family:Arial; color:#333333'>Terminy zaj aquaaerobiku dostpne w</span><span style='font-family:Arial;color:#404040'> </span>&nbsp;<span style='font-family: Arial;color:#404040'><a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/atl_p14.html#harmonogramy" target="_blank" title="otwiera stron w nowym oknie">harmonogramach</a>.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:44.25pt'><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial;color:#404040'>&nbsp;</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:377.25pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span></b><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>01.01.2017</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:3.3pt'> <td width=860 colspan=2 valign=top style='width:515.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:3.3pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style='height:377.25pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:377.25pt'> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt;text-indent:7.1pt'><img border=0 width=474 height=467 src="images/bn_zdnm.jpg" alt="Zajcia dla niemowlt - zapraszamy tak|e w niedziele"><b><span style='font-size:8.0pt;font-family:Verdana;color:#4773FF'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt;text-indent:7.1pt'><b><span style='font-size:4.0pt;font-family:Arial;color:#4773FF'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:44.25pt'><span style='font-family:Arial; color:#333333'>Zapraszamy na integracyjne zajcia dla niemowlt</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:44.25pt'><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial;color:#333333'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:44.25pt'><span style='font-family:Arial; color:#333333'>Od 16&nbsp;pazdziernika regularne zajcia wg</span><span style='font-family:Arial;color:#404040'> <a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/atl_p14.html#nauki" target="_blank" title="otwiera stron w nowym oknie">harmonogramu</a>.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:44.25pt'><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial;color:#404040'>&nbsp;</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:377.25pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:8.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>01.10.2016</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:8.2pt'> <td width=860 colspan=2 valign=top style='width:515.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.2pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style='height:259.75pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:259.75pt'> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt'><b><span style='font-size: 4.0pt;font-family:Arial'><img border=0 width=495 height=287 src="images/bn_bwod.jpg" alt="Regularnie kontrolowana krystalicznie czysta woda">&nbsp;&nbsp;</span></b><span style='font-size:4.0pt'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt'><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:37.15pt'><span style='font-family:Arial; color:#333333'>Woda w naszych basenach jest regularnie badana pod wzgldem</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:37.15pt'><span style='font-family:Arial; color:#333333'>parametrw biologicznych i fizykochemicznych. Wyniki badaD s</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:37.15pt'><span style='font-family:Arial; color:#333333'>weryfikowane przez specjalistyczna firm zewntrzn oraz sanepid.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt'><span style='font-size:4.0pt; font-family:Arial'>&nbsp;</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:259.75pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>15.09.2016</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:2.85pt'> <td width=860 colspan=2 valign=top style='width:515.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:2.85pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style='height:552.85pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:552.85pt'> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt'><b><span style='font-size: 4.0pt;font-family:Arial'><img border=0 width=495 height=745 src="images/bn_pwj.jpg" alt="Zajcia na trampolinach, zapisz si ju| dzi[">&nbsp;&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt'><b><span style='font-size: 4.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt'><b><span style='font-size: 4.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt;text-indent:11.45pt'><b><span style='font-size:15.0pt;color:#333333'>Zajcia odbywaj si:</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt;text-indent:11.45pt'><b><span style='font-size:4.0pt;color:#333333'>&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:48.6pt;text-indent:11.45pt'><span style='font-size:15.0pt;font-family:Symbol;color:#333333'></span><span style='font-size:7.0pt;color:#333333'>&nbsp;&nbsp; </span><b><span style='font-size:15.0pt;color:#333333'>w [rody o godz. 16.30 i 17.30</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:48.6pt;text-indent:11.45pt'><span style='font-size:15.0pt;font-family:Symbol;color:#333333'></span><span style='font-size:7.0pt;color:#333333'>&nbsp;&nbsp; </span><b><span style='font-size:15.0pt;color:#333333'>we czwartki o godz. 17.30</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:48.6pt;text-indent:11.45pt'><span style='font-size:15.0pt;font-family:Symbol;color:#333333'></span><span style='font-size:7.0pt;color:#333333'>&nbsp;&nbsp; </span><b><span style='font-size:15.0pt;color:#333333'>w soboty godz. 10.00 i 11.00</span></b></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:4.0pt'>&nbsp;</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid silver 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:552.85pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>23.08.2016</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:2.85pt'> <td width=860 colspan=2 valign=top style='width:515.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:2.85pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style='height:259.75pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:259.75pt'> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt;text-indent:14.15pt'><img border=0 width=475 height=297 src="images/bn_aqua.jpg" alt="Zapraszamy na aquaaerobik"></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:37.15pt'><b><span style='font-size: 8.0pt;font-family:Verdana;color:#4773FF'>&nbsp;</span></b><span style='font-size:8.0pt;font-family:Verdana;color:#DE3500'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:51.3pt'><span style='font-family:Verdana; color:#333333'>SzczegBowe terminy zaj dostpne w</span><span style='font-family:Verdana;color:#595959'> </span><span style='font-family: Arial;color:#7F7F7F'><a href="http://www.atlantis-plywalnia.pl/atl_p14.html#harmonogramy" target="_blank" title="otwiera stron w nowym oknie">harmonogramach</a></span><span style='font-family:Verdana;color:#7F7F7F'>.</span></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:259.75pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>11.09.2015</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:3.0pt'> <td width=860 colspan=2 valign=top style='width:515.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:3.0pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Arial'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style='height:275.2pt'> <td width=761 valign=top style='width:456.3pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:275.2pt'> <p class=MsoNormal style='text-indent:37.15pt'><b><span style='font-size: 8.0pt'>&nbsp;</span><img border=0 width=360 height=295 src="images/bn_krd.jpg" alt="PoznaD PRO rodzina - karta rodziny du|ej"></b></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:37.15pt'><b><span style='font-size: 14.0pt;font-family:Arial;color:white;background:navy'>&nbsp;</span></b><b><span style='font-size:14.0pt;font-family:Arial;color:#99CCFF;background:navy'>Karta Rodziny Du|ej&nbsp;</span></b></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:37.15pt'><span style='font-size:8.0pt'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:15.9pt;text-indent:23.7pt;text-autospace: none'><b><span style='font-family:Arial;color:#333333'>PBywalnia Miejska Atlantis przystpiBa do projektu </span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:15.9pt;text-indent:23.7pt;text-autospace: none'><b><span style='font-family:Arial;color:#333333'> PoznaD PRO Rodzina  Karta Rodziny Du|ej&quot;. </span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:15.9pt;text-indent:23.7pt;text-autospace: none'><b><span style='font-family:Arial;color:#333333'>Posiadacze karty mog korzysta ze specjalnych rabatw:</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:30.6pt;text-indent:23.7pt;text-autospace: none'><b><span style='font-family:Arial;color:#333333'>25% zni|ki na ka|de doBadowanie karnetu,</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:30.6pt;text-indent:23.7pt;text-autospace: none'><b><span style='font-family:Arial;color:#333333'>20% zni|ki przy zawieraniu umowy na grupowe nauki pBywania,</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:30.6pt;text-indent:23.7pt;text-autospace: none'><b><span style='font-family:Arial;color:#333333'>20% zni|ki przy zapisach na zajcia aqua-aerobiku.</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:12.6pt;text-indent:23.7pt;text-autospace: none'><b><span style='font-family:Arial;color:#333333'>&nbsp;SzczegBowe&nbsp; informacji mo|na uzyska w kasie pBywalni.</span></b></p> </td> <td width=99 valign=top style='width:59.55pt;border:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:275.2pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:#B63C79'>14.09.2014</span></b></p> </td> </tr> <tr style='height:2.85pt'> <td width=860 colspan=2 valign=top style='width:515.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:2.85pt'> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><span style='font-size:6.0pt;font-family:Arial;color:#CC0000'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> </table> <p class=MsoNormal>&nbsp;</p> </div> </body> </html>