PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 

 

 

 

Rok 2017

 

Zamówienie: PMA/231-235/17

 

Sygnatura zamówienia: PMA/231-235/17
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 października 2017
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Pływalnia Miejska Atlantis
os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
kontakt: 61 827 60 71
email: marcin@atlantis-plywalnia.pl

 

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

 

Termin składania ofert/wniosków

20 października 2017 do godz. 09:15

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 października 2017

 

Szczegółowe informacje na stronie BiP

 

10.11.2017

 

Zamówienie: PMA/231-236/17

 

Sygnatura zamówienia: PMA/231-236/17
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 października 2017
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Pływalnia Miejska Atlantis
os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
kontakt: 61 827 60 71
email: marcin@atlantis-plywalnia.pl

 

Przedmiot zamówienia

Wykonywanie usługi sprzątania obiektu o łącznej powierzchni 3 014,47 m2

 w Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

 

Termin składania ofert/wniosków

20 października 2017 do godz. 09:45

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 października 2017

 

 Szczegółowe informacje na stronie BiP

 

10.11.2017