Zajęcia - szkoła pływania

Szkoła pływania Atlantis

Szkoła pływania Atlantis

Zajmujemy się prowadzeniem zajęć z zakresu:

  • nauki pływania dla dzieci i dorosłych
  • pływania sportowego (sekcja pływacka)
  • aquafitnessu
  • pływania z elementami nurkowania
  • piłki wodnej dla dzieci i młodzieży
  • pływania zdrowotnego
  • pływania niemowląt

Naszym celem jest zaszczepienie wśród dzieci, młodzieży a także osób dorosłych miłości do środowiska wodnego, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz wpajanie zasad bezpieczeństwa w wodzie. Regularnie monitorujemy postępy naszych uczniów, co gwarantuje bardzo wysoką skuteczność nauczania. Kurs kończy się sprawdzianem w formie zawodów pływackich, po których każde dziecko otrzyma certyfikat oraz pamiątkowe zdjęcie. Istnieje możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Rozkład zajęć dostępny jest w harmonogramie nauk pływania

Poziomy umiejętności pływackich:

I PRÓG EDUKACYJNY - USAMODZIELNIANIE DZIECKA - przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach bez opiekuna, oswajanie dziecka ze środowiskiem wodnym, nauka podstawowych ruchów napędowych.

Grupa raczki logo

RACZKI (basen mały): wiek 3,5-5 lat.
Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy:
brak, dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała i dużą ilość ćwiczeń oddechowych. Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.
Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie - bez asysty rodzica/opiekuna (rodzic na linii brzegowej) Dziecko posiada umiejętność zanurzania głowy pod wodę, wykonuje proste ćwiczenia oddechowe ( świadome zatrzymanie i wypuszczenie powietrza pod wodą) Usamodzielnienie dokonywane jest okresie > 6 miesięcy.

Grupa koniki morskie logo

KONIKI MORSKIE (basen mały): wiek 4-5 lat
Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy:
dziecko jest oswojone z wodą potrafi zanurzać głowę do wody i wypuszczać powietrze. Poziom rozwoju i umiejętności predysponują dziecko do ćwiczeń samodzielnych – bez obecności rodzica, dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest, przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała i dużą ilość ćwiczeń oddechowych. Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie - bez obecności rodzica/opiekuna (rodzic na trybunach). Dziecko posiada umiejętności przepłynięcia z przyborem („makaron”, deska), przy pomocy kraulowego ruchu nogami, w leżeniu na brzuchu i na plecach całej długości małego basenu. Usamodzielnienie dokonywane jest okresie < 2,5 miesiąca.

Grupa kijanki logo

KIJANKI (basen mały): wiek 5-6 lat
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy) – dziecko jest przygotowane do ćwiczeń w wodzie bez obecności opiekuna i ma ukończony 5 rok życia.

Dodatkowe wymagania: brak

Po kursie dziecko nabywa umiejętności:
oswojenie z wodą; zanurzanie głowy oraz prawidłowe wypuszczania powietrza do wody; wślizg do wody z brzegu basenu; z przyborem („makaron”, deska) kraulowy ruchu nogami w leżeniu na brzuchu i na plecach.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia z przyborem („makaron”, deska) przy pomocy kraulowego ruchu nogami w leżeniu na brzuchu i na plecach całej długości małego basenu.

Grupa żabki logo

ŻABKI (basen mały): 6-7 lat
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): w trakcie samodzielnych ćwiczeń z przyborem („makaron”, deska) dziecko potrafi przepłynąć, przy pomocy kraulowego ruchu nogami, w leżeniu na brzuchu i na plecach całą długości małego basenu.

Dodatkowe wymagania:
- oswojenie z wodą (brak oporów przed zanurzaniem się, umiejętność wypuszczania powietrza),
- skok do wody z brzegu basen.

Po kursie dziecko nabywa umiejętności:
samodzielne leżenie na plecach i na brzuchu; samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach; skok do wody z murka basenu; wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Etap kończy się umiejętnością pływania w płytkiej wodzie z przyborem, samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach z właściwym ułożeniem ciała w płytkiej wodzie.
UWAGA: Etap żabek kończy się przejściem w etap żółwików, zazwyczaj w drugiej połowie roku szkolnego

II PRÓG EDUKACYJNY - WPROWADZENIE DZIECKA DO ĆWICZEŃ W GŁĘBOKIEJ WODZIE -
przygotowanie do uczestniczenia w zajęciach na basenie sportowym o głębokości 120-180 cm.

Grupa żółwiki logo

ŻÓŁWIKI (basen mały/basen duży): wiek 6-8 lat
Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy:
umiejętność pływania w płytkiej wodzie z przyborem, samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach z właściwym ułożeniem ciała w płytkiej wodzie.

Dodatkowe wymagania:
- skok do wody z murka basenu,
- wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest przygotowanie dziecka do ćwiczeń z przyborem w głębokiej wodzie – to znaczy w basenie sportowym (głębokość 120-180 cm) Zajęcia stopniowo przenoszone są z basenu płytkiego na basen głęboki.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
oswojenie z głębokim basenem; pływanie strzałką na brzuchu krótkich odcinków oraz pływanie na plecach w wodzie głębokiej bez przyboru.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 25 metrów na plecach bez przyboru na głębokiej wodzie.

III PRÓG EDUKACYJNY - NAUKA POSZCZEGÓLNYCH TECHNIK PŁYWACKICH (BASEN SPORTOWY DUŻY)

Grupa rybki logo

RYBKI: wiek 7-10 lat
Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy:
dziecko potrafi przepłynąć 25 metrów na plecach bez przyboru.

Dodatkowe wymagania:
- brak lęku przed pływaniem w dużym basenie,
- pływanie strzałką na brzuchu (bez przyboru) krótkich odcinków,
- skok do wody z murka basenu,
- wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
pływanie kraulem na plecach (stylem grzbietowym); skok do wody ze słupka startowego na nogi; nurkowanie w dal na odległość 5 metrów; wyławianie przedmiotów z głębokości 1,2 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 50 metrów kraulem na grzbiecie.

Grupa foczki logo

FOCZKI: wiek 8-11 lat
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
dziecko potrafi przepłynąć 50 metrów kraulem na grzbiecie.

Dodatkowe wymagania:
- pływanie strzałką na brzuchu (bez przyboru),
- skok do wody ze słupka startowego na nogi,
- nurkowanie w dal na odległość 5 metrów,
- wyławianie przedmiotów z głębokości 1,2 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
pływanie kraulem na piersiach z oddechem z boku; skok do wody na głowę z brzegu basenu; nurkowanie w dal na odległość 7 metrów; wyławianie przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 100 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

UWAGA: pod koniec kursu dziecko będzie miało możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Grupa rekinki logo

REKINKI: wiek 9-13 lat
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): umiejętność przepłynięcia 100 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Dodatkowe wymagania:
- skok do wody na głowę z brzegu basenu,
- nurkowanie w dal na odległość 7 metrów,
- wyławianie przedmiotu z głębokości 1,8 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
pływanie żabką (stylem klasycznym), skok do wody na głowę ze słupka startowego; nawrót zwykły; nurkowanie w dal na odległość 10 metrów; wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 150 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Grupa delfinki logo

DELFINKI: wiek 9-15 lat
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
umiejętność przepłynięcia 150 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Dodatkowe wymagania:
- skok do wody na głowę ze słupka startowego,
- nawrót zwykły,
- nurkowanie w dal na odległość 10 metrów,
- wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
podstawy pływania delfinem tzw. dwuuderzeniowym, skok startowy ze słupka, nurkowanie w dal na odległość 15 metrów.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 175 metrów w tym 25m delfinem dwuuderzeniowym, 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na brzuchu z oddechem z boku.

Grupa orki logo

ORKI: wiek 10-16 lat
Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy):
dziecko potrafi przepłynąć 175 metrów w tym 25 metrów delfinem tzw. dwuuderzeniowym, 50 metrów kraulem na plecach, 50 metrów żabką oraz 50 metrów kraulem na piersiach.

Dodatkowe wymagania:
- skok startowy ze słupka,
- nawrót zwykły,
- nurkowanie w dal na odległość 15 metrów,
- wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 m.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności:
przepłynięcie 50 m stylem motylkowym (dwuuderzeniowym), nawrót koziołkowy

Etap kończy umiejętność przepłynięcia 200m stylem zmiennym.

UWAGA: pod koniec kursu dziecko będzie miało możliwość zdawania egzaminu na specjalną kartę pływacką.

SEKCJA PŁYWACKA
Umiejętności kwalifikujące do sekcji pływackiej – umiejętność przepłynięcia 200 metrów stylem zmiennym (po 50 metrów każdą z technik).

Dodatkowe wymagania:
- skok startowy ze słupka,
- nawrót koziołkowy.

Sekcja pływacka dedykowana jest w szczególności dzieciom, które ukończyły wszystkie poprzednie etapy szkolenia, opanowały najważniejsze umiejętności pływackie i chciałyby kontynuować swoją przygodę z pływaniem na poziomie rekreacyjnym, ale w nieco większym wymiarze godzin. Zajęcia zawierające elementy treningu sportowego, odbywają się 3 razy w tygodniu po 45 minut.

UWAGA: podany w opisie wiek dziecka dla poszczególnych grup jest wiekiem orientacyjnym. Podczas wyboru właściwej grupy, należy kierować się przede wszystkim posiadanymi przez dziecko umiejętnościami.

Copyright © 2012-2020