Cenniki - Abonamenty

SPRAWDZANIE STANU KARNETU

Sprawdzenie stanu karnetu - nasze karnety

W celu sprawdzenia podaj numer karnetu.

Karnet, w zależności od ceny, jest ważny 30 lub 90 dni od daty zakupu. W okresie ważności
oraz przez 90 dni po jej upływie, karnet można dowolną liczbę razy doładować. Karnet, który
nie zostanie doładowany przez 90 dni po upływie ważności straci możliwość doładowania.

Kwoty znajdujące się na kontach:
 A - przeznaczone na basen pływacki, rekreacyjny i jacuzzi,
 B - przeznaczone na sauny, solarium i salę ćwiczeń.

Copyright © Yasf'2012-2017