TECHNIKA - uzdatnianie wody, kontrola czasu

Uzdatnianie wody

Urządzenia uzdatniania wody

Uzdatnianie wody jest niezbędne do utrzymania jej w najwyższej jakości. Baseny pływalni funkcjonują w trzech niezależnych obiegach:
• pływackim o objętości ok. 500m³ z 7-krotną wymianą wody w ciągu doby,
• rekreacyjnym o objętości ok. 200m³ z wymianą wody co godzinę,
• wanny jacuzzi o objętości ok. 5m³ z wymianą wody co pięć minut.
Wymiana wody polega na jej cyrkulacji pomiędzy basenem, zbiornikiem przelewowym i urządzeniami zapewniającymi proces uzdatniania wody.

Proces uzdatniania wody rozpoczyna się od doprowadzenia wody z przelewu basenu do zbiornika znajdującego się pod jego dnem. Do zbiornika doprowadzona jest również świeża woda z sieci miejskiej w celu uzupełnienia ubytków. Woda ze zbiornika pompowana jest do układu nasycającego ozonem. Po wymieszaniu, do wody dodawany jest koagulant, substancja grupująca drobne zanieczyszczenia i ułatwiająca filtrację. Tak przygotowana mieszanka trafia do tzw. reaktora ozonu, w celu dokładnego nasycenia a następnie na filtry żwirowo - węglowe usuwające zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne. W trakcie całego procesu woda jest podgrzewana i poddawana korekcji odczynu pH oraz dezynfekowana podchlorynem sodu. Proces nadzoruje wyspecjalizowany sterownik komputerowy, który dokładnie utrzymuje optymalne parametry i sygnalizuje ewentualne różnice. Uzdatniona woda powraca do obiegu za pomocą dysz w dnach basenów.
Jakość wody jest regularnie badana z uwzględnieniem parametrów biologicznych i fizykochemicznych. Badania wykonuje wyspecjalizowana firma a ich wyniki podawane są w postaci raportów.
Na podstawie otrzymanych wyników tworzony jest aktualny komunikat o jakości wody (zobacz).

Elektroniczna kontrola czasu

Elektroniczna kontrola czasu

Nasza pływalnia wyposażona jest w elektroniczny system pomiaru wykorzystanego czasu. Dzięki niemu osoby przebywające w hali basenowej lub w saunie, mogą dowolnie wybierać moment wejścia i czas korzystania z obiektu, bez konieczności pilnowania określonych godzin. System z dokładnością do jednej minuty, oblicza wykorzystany czas i na jego podstawie określa wysokość stosownej opłaty. Dzięki obsługiwanym karnetom rozliczeń można dokonywać w sposób bezgotówkowy. (Zobacz: cennik karnetów).

Paski z identyfikatorami

W kasie od strony wejścia do szatni, otrzymujemy specjalny wodoodporny pasek wyposażony w elektroniczny identyfikator oraz klucz do szafki w szatni. Bramka wejściowa otwiera się po przyłożeniu paska, który na czas korzystania z basenów wygodnie jest zapiąć na ręce. Przy wyjściu, po oddaniu paska, system dokładnie obliczy jak długo korzystaliśmy z pływalni i jeśli to będzie wymagane, określi korektę opłaty. (Zobacz: cennik pływalni).

Copyright © 2012-2019